Ana Sayfa | Yaz?lar? takip   et | Yorumlar?   et

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

22 Ocak 2009 Perşembe

Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine Ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
Kamu Görevlilerinin Tahsis Yardımlarına İlişkin Tebliğ
Kamu Görevlilerinin Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Çalışan Sigortalıların Prime Esas Kazancının Tespitine İlişkin Tebliğ
Sigortalının Ölümünde Hak Sahibi Olan Ana ve Babaya Aylık Bağlanmasının Tespitine İlişkin Tebliğ
Ruhsat Vermeye Yetkili Mercilerce Verilen Ruhsatların Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesi ile Geçici İskan veya Yapı Kullanma İzin Belgesinin Verilmesinde İlişiksizlik Belgesinin Aranılması Hakkında Tebliğ
2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği
2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Sosyal Güvenlik Prim Borçlarının KDV İade Alacağından Mahsup Edilmesi Suretiyle Ödenmesi Hakkında Tebliğ
Sigortalının Ölümünde Hak Sahibi Olan Ana ve Babaya Aylık Bağlanmasının Tespitine İlişkin Tebliğ
5510Sayili Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b)Bentleri Kapsamındaki Sigortalılar ile Sadece Genel Sağlık Sigortasına Tabi Sigortalıların Prime Esas Tutulacak Kazançlarına Dair Tebliğ
İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri Hakkında Tebliğ
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği
5510 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğ
5510 Sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar,Sayılmayanlar,Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkında Tebliğ
5510SayiliSosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uyarınca İşyerlerinin Tesciline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
5510Sayılı Kanun Gereğince Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar,Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi Hakkında Tebliğ
Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ
5510 Sayılı Kanunun 100 üncü Maddesinin Uygulanması Hakkında Tebliğ
Gelir/Aylık Ödeme ve Yoklama İşlemleri Hakkında Tebliğ
5510Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğ
5510Sayılı Kanununun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Bunların Hak Sahibi Çocuklarının Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Bakımından İşverenin, Üçüncü Kişilerin ve Sigortalıların Sorumluluğu ile Peşin Sermaye Değerlerinin Hesaplanmasıyla İlgili İşlemler Hakkında Tebliğ


Labels:

Sigortalılık Tescil Kaydı Tespiti Uygulaması

Sigortalılık Tescil Kaydı Tespiti Uygulaması için tıklayın

Labels:

Blogger Theme By:GosuBlogger and Araba Modelleri .